bird
sun

NUMER POSTĘPOWANIA PP4.1.271.2020

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA POTRZEBY PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW

  W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 w Opolu

 

 

1. Ogłoszenie nr 604130-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.
2. SIWZ
3. Zał. nr 1 do SIWZ
4. Zał. nr 2 do SIWZ
5. Zał. Nr 3 do SIWZ
6. Zał. Nr 4 do SIWZ
7. Zał. Nr 5 do SIWZ

8. Zestawienie ofert 23.11.2020r.

9. Rozstrzygnięcie postępowania 11.12.2020r.